Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Pygamberimiziň nesihatlaryndan. Ustad Toha Ahun.

. - Dürli

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Pygamberimiziň nesihatlaryndan.
Ustad Toha Ahun

33.6 MB 36:43 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.