Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Pygamberimiziň hütbesiniň terjimesi. Ustad Taha Ahun (hafizehullah)

. - Dürli

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Pygamberimiziň hütbesiniň terjimesi.
Ustad Taha Ahun

31.9 MB 34:52 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.