Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Diniň adyndan ýaýradylýan toslama zatlar barada. Begmuhammet Allanazar.

. - Dürli

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Diniň adyndan ýaýradylýan toslama zatlar barada.
Begmuhammet Allanazar

29 MB 31:40 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.