Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Ramazan aýyny peýdaly geçirmek üçin nesihat. Begmuhammet Allanazar.

. - Dürli

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Ramazan aýyny peýdaly geçirmek üçin nesihat.
Begmuhammet Allanazar

5.8 MB 6:18 min

 Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.