Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Kuran-Kerime seredip pal atýanlar? BEGMUAMMET ALLANAZAR (SORAG-JOGAP).

. - Dürli

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download KURAN-KERİME SEREDİP PAL ATÝANLAR
Begmuhammet Allanazar

18.3 MB 19:59 min

 Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.