Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Ýaşululara sylag-hormat etmek. Begmuhammet Allanazar.

. - Edep-Ahlak

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Ýaş-ululara sylag-hormat etmek.
Begmuhammet Allanazar

13 MB 9:27 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.