Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Agyz beklemek diňe aç gezmek däldir. Begmuhammet Allanazar.

. - Fykh

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Agyz beklemek diňe aç gezmek däldir.
Begmuhammet Allanazar

4.3 MB 3:08 min

 Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.