Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Yazdır

Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) ömür beýany. Şeýh Hammad Ahmedi Ahun (Allah oňa rahmet etsin)

. - Taryh

Ýükle Ady Diňle Ölçeg Wagty
download Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) ömür beýany.
Şeýh Hammad Ahmedi Ahun (Allah oňa rahmet etsin)

31.8 MB 34:45 minVisit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.