06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

من هدايات سورة الفاتحة

08 fewral 2014 / 27 Görülen
    

  Ýazyjy:عبد الرزاق البدر

  Format: Pdf

Kuran we Tefsir

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.