Doga-dilegiň kabul bolmagyna sebäp bolýan zatlar-2.

31 maý 2014 / 12 Görülen

Doga-dilegiň kabul bolmagyna sebäp bolýan zatlar-2.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.