Gysgaça gurbanlygyň ähmiýeti, fazileti, hökümi, fykhy.

27 sentýabr 2014 / 5 Görülen

Gysgaça gurbanlygyň ähmiýeti, fazileti, hökümi, fykhy.

Fykh - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.