Ramazan aýynda oraza tutmagyň hökümi, hikmeti, peýdasy.

25 iýun 2015 / 5 Görülen

Ramazan aýynda oraza tutmagyň hökümi, hikmeti, peýdasy.

Fykh - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.