06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Imanymyzy artdyrjak iň uly söz. Tewhydyň ähmiýeti-2.

07 noýabr 2015 / 19 Görülen

Imanymyzy artdyrjak iň uly söz. Tewhydyň ähmiýeti-2.

Hadys we Şerh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.