Ramazan aýyndan soňra Şewwel aýynda oraza tutmagyň ähmiýeti.

25 iýun 2016 / 4 Görülen

Ramazan aýyndan soňra Şewwel aýynda oraza tutmagyň ähmiýeti.

Fykh - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.