25 sentýabr 2022 / 1444 صفر 29

Imanymyzyň artmagyna sebäp boljak iň beýik söz (Tewhidiň fazileti).

30 iýul 2016 / 25 Görülen

Imanymyzyň artmagyna sebäp boljak iň beýik söz (Tewhidiň fazileti).

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.