06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

İki şaýatlyga şeksiz-şübhesiz iman etmek.

05 noýabr 2016 / 26 Görülen

İki şaýatlyga şeksiz-şübhesiz iman etmek.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.