06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Lä ilahe illallahyň (Tewhidiň) manysy bilmegiň ähmiýeti.

05 noýabr 2016 / 26 Görülen

Lä ilahe illallahyň (Tewhidiň) manysy bilmegiň ähmiýeti.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.