06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Bir wagt geler, şonda dinde sabyr etmek, eliňde köz tutan ýaly kyn bolar.

05 noýabr 2016 / 32 Görülen

Bir wagt geler, şonda dinde sabyr etmek, eliňde köz tutan ýaly kyn bolar.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.