25 sentýabr 2022 / 1444 صفر 29

Ölüm düşegindäki kişä ýatladylmaly söz.

27 noýabr 2016 / 27 Görülen

Ölüm düşegindäki kişä ýatladylmaly söz.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.