27 sentýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 01

Ylym öwrenmekligiň ähmiýeti.

15 dekabr 2016 / 26 Görülen

Ylym öwrenmekligiň ähmiýeti.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.