Ýaşaýyşymyz dolylygyna Yslama, Kuran we Sünnete görä bolmalydyr. Ustad Toha Ahun.

08 ýanwar 2017 / 13 Görülen

Ýaşaýyşymyz dolylygyna Yslama, Kuran we Sünnete görä bolmalydyr. Ustad Toha Ahun.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.