06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Maşgalalar düzelse, jemgyýet düzeler. Ustad Toha Ahun.

08 ýanwar 2017 / 29 Görülen

Maşgalalar düzelse, jemgyýet düzeler. Ustad Toha Ahun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.