Allahyñ ýoluna geliñ! Ustad Toha Ahun.

11 fewral 2017 / 12 Görülen

Allahyñ ýoluna geliñ! Ustad Toha Ahun.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.