Riba: Süýthorluk-Göterimine pul bermek (Prosent).

12 fewral 2017 / 9 Görülen

Riba: Süýthorluk-Göterimine pul bermek (Prosent).

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.