06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Yslama hyzmat etmek.

12 mart 2017 / 26 Görülen

Yslama hyzmat etmek.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.