06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Gözi haramdan goramak we zenanyň lybasy.

12 mart 2017 / 25 Görülen

Gözi haramdan goramak we zenanyň lybasy.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.