25 sentýabr 2022 / 1444 صفر 29

Selefi-salyhynyň akydasy.

12 mart 2017 / 30 Görülen

Selefi-salyhynyň akydasy.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.