25 sentýabr 2022 / 1444 صفر 29

Kuran, Sahyh hadyslardan we ymmatyñ ijmasy bilen şefagatyñ subuty we şefagaty inkär edenlere rediýýe (gaýtargy).

06 maý 2017 / 22 Görülen

Kuran, Sahyh hadyslardan we ymmatyñ ijmasy bilen şefagatyñ subuty we şefagaty inkär edenlere rediýýe (gaýtargy). 

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.