Kuran we Sünnete eýermek we bidgatlardan ägä bolmak.

16 iýul 2017 / 10 Görülen

Kuran we Sünnete eýermek we bidgatlardan ägä bolmak.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.