06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Yslamda sahabalaryñ orunu, derejesi, ähmiýeti, fazileti.

16 iýul 2017 / 29 Görülen

Yslamda sahabalaryñ orunu, derejesi, ähmiýeti, fazileti.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.