06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Mynafyklaryň alamatlary.

16 iýul 2017 / 31 Görülen

Mynafyklaryň alamatlary.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.