06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Tewhit we ene ata haky. Ustad Toha Ahun.

11 noýabr 2017 / 29 Görülen

Tewhit we ene ata haky.
Ustad Toha Ahun.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.