06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). Begmuhammet Allanazar.

08 ýanwar 2018 / 32 Görülen

21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). Begmuhammet Allanazar.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.