27 sentýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 01

Pygamberimiziň nesihatlaryndan. Ustad Toha Ahun.

13 ýanwar 2018 / 24 Görülen

Pygamberimiziň nesihatlaryndan. Ustad Toha Ahun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.