Riba/Süýthorluk barada. Ustad Toha Ahun.

13 ýanwar 2018 / 9 Görülen

Riba/Süýthorluk barada. Ustad Toha Ahun.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.