Hakyky ýitgi, zyýan. Hakyky betbagt kişi . Şeýh Hamid Abdulkerim Ahun.

13 ýanwar 2018 / 12 Görülen

Hakyky ýitgi, zyýan. Hakyky betbagt kişi . Şeýh Hamid Abdulkerim Ahun.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.