Tewhid we namaz barada nesihat. Ustad Şady Ahun.

10 mart 2018 / 10 Görülen

Tewhid we namaz barada nesihat. Ustad Şady Ahun.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.