25 sentýabr 2022 / 1444 صفر 29

Uly günäleriň iň ulusy we iň howply günä şirkdir. Ustad Toha Ahun.

11 mart 2018 / 26 Görülen

Uly günäleriň  iň ulusy we iň howply günä şirkdir.
Ustad Toha Ahun.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.