06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Sünnete, şerigat eýermek we bidgatlardan ägä bolmagň ähmiýeti. Ustad Toha Ahun.

11 mart 2018 / 29 Görülen

Sünnete, şerigat eýermek we bidgatlardan ägä bolmagň ähmiýeti.
Ustad Toha Ahun.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.