06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Ýaşululara sylag-hormat etmek. Begmuhammet Allanazar.

25 mart 2018 / 23 Görülen

Ýaşululara sylag-hormat etmek. Begmuhammet Allanazar.

Edep-Ahlak

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.