Gadyr gijesi haçan bolýar we gadyr gijäni nähili geçirmeli? Begmuhammet Allanazar.

03 iýun 2018 / 10 Görülen

Gadyr gijesi haçan bolýar we gadyr gijäni nähili geçirmeli? Begmuhammet Allanazar.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.