Orazañ peýdalary we oraza degişli hökümler. Ustad Toha Ahun. 2018.

03 iýun 2018 / 11 Görülen

Orazañ peýdalary we oraza degişli hökümler. Ustad Toha Ahun. 2018.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.