06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Nesihat. Ustad Hudaýberdi Kary.

03 iýun 2018 / 31 Görülen

Nesihat. Ustad Hudaýberdi Kary.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.