27 sentýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 01

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar.

14 awgust 2018 / 19 Görülen

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.