Pygamberimiziň hütbesiniň terjimesi. Ustad Taha Ahun (hafizehullah)

30 sentýabr 2018 / 11 Görülen

Pygamberimiziň hütbesiniň terjimesi. Ustad Taha Ahun (hafizehullah)

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.