06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Kyýamat süresiniň tefsiri.Ustad Taha Ahun (hafizehullah)

30 sentýabr 2018 / 23 Görülen

Kyýamat süresiniň tefsiri.Ustad Taha Ahun (hafizehullah)

Kuran we Tefsir

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.