Hak ýolda harçamak we israfdan ägä bolmak. Ustad Hammad Ahmedi Ahun.

30 sentýabr 2018 / 10 Görülen

Hak ýolda harçamak we israfdan ägä bolmak. Ustad Hammad Ahmedi Ahun.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.