27 sentýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 01

Alymlaryň we ylymyň gadryny bilmek. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah).

03 noýabr 2018 / 26 Görülen

Alymlaryň we ylymyň gadryny bilmek. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah).

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.