06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Yslamyň esaslary. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah).

03 noýabr 2018 / 25 Görülen

Yslamyň esaslary.
Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah).

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.