27 sentýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 01

Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. Begmuhammet Allanazar.

15 dekabr 2018 / 31 Görülen

Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. Begmuhammet Allanazar.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.